Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Психологічні умови розвитку творчої обдарованості студентів вищого технічного навчального закладу

І.М. Періг
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1003

Розкрито сутність, специфіку та психологічні умови розвитку творчої обдарованості студентів вищого технічного навчального закладу. Вперше запропоновано новий особистісний визначально-актуалізуючий підхід щодо виявлення та розвитку творчої обдарованості студентської молоді. Охарактеризовано показники, рівні, суб'єктивні й об'єктивні методи визначення даної якості у студентів ВТНЗ у процесі професійної підготовки. Розроблено структурно-функціональну модель творчої обдарованості студентів технічного ВНЗ. Створено й апробовано психолого-педагогічну програму визначення, розвитку й актуалізації потенціалу творчої обдарованості майбутніх спеціалістів у галузі науки та техніки у навчально-виховному процесі, яка включає теоретичну та практичну частину. Доведено ефективність запропонованої програми та методики визначення, розвитку й актуалізації творчої обдарованості студентів вищого технічного навчального закладу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю937.241 + Ю945.1 + Ч481.220


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА348358

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel