Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Психологічні аспекти обдарованості

Психологічні проблеми творчості

Ред.: В.О. Моляко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 894

Висвітлено теоретичні та методологічні аспекти психології творчості. Проведено психологічний аналіз сприймання соціальної інформації, творів мистецтва. Описано психологічні механізми розвитку творчої обдарованості. Визначено креативність в структурі візуального мислення, дистанційне навчання як середовище саморозвитку. Вивчено проблеми діагностики та розвитку психології таланту творчої особистості. Розкрито специфіку розвитку здібності до конструювання в дошкільному віці, передумови розвитку творчої особистості. Розглянуто проблему становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі, питання розвитку Я-концепції як детермінанти творчої активності школяра. Наведено результати емпіричних досліджень творчості й обдарованості. Визначено готовність студентів до вирішення сімейних конфліктів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю945я431(0)


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА731007


Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка, Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. — К., 2010. — 168 с. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel