Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Психологічні основи ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці

О.В. Зазимко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 993

Проаналізовано концептуальні підходи до проблеми загальної та технічної обдарованості, а також розкрито особливості застосування психодіагностичних методів у психології обдарованості. Визначено базисні компоненти у структурі даної обдарованості. Висвітлено принципи, на базі яких розроблено валідну процедуру її ідентифікації в юнацькому віці. Відзначено, що ця процедура містить психодіагностичний та тренінговий етапи, дає змогу виявляти актуальний та потенційний рівні обдарованості у юнацьому віці та може слугувати засобом реалізації особистістю своїх потенційних можливостей. Виділено особливості та три рівні прояву технічної обдарованості в юнацькому віці: актуальну технічну обдарованість на стадії становлення з достатньо високим рівнем мотивації досягнень у галузі науки та техніки; потенційну - зумовлену соціальними мотивами до самореалізації у зазначеній галузі, та обдарованість, яка потребує актуалізації мотивів щодо розкриття власних можливостей.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю983.724 с27 + Ю984.53 + Ч421.220


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА327307


Автореф. дис... канд. психол. наук / О.В. Зазимко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 23 с. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel