Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали періодичних видань

Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України:

Ред.: О.В. Глузман
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1018

Розглянуто актуальні проблеми інтенсифікації навчання та впровадження інформаційних технологій в галузі освіти. Розкрито сучасні вимоги до викладачів ВНЗ у контексті Болонського процесу. Вивчено психолого-педагогічні та соціологічні проблеми застосування двоступеневої моделі та кредитної системи у європейських і американских університетах. Проаналізовано теоретичні аспекти сучасної мистецької освіти, методологічні засади педагогічного прогнозування, особливості організації електронного навчання у складі інформаційно-освітнього середовища ВНЗ. Увагу приділено застосуванню міжнародних стандартів в процесі розробки мультимедійних навчальних матеріалів для формування іншомовної граматичної компетенції, теоретичним засадам створення освітнього середовища для навчання обдарованих учнів початкової школи, активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів в процесі іншомовної підготовки з використанням комп'ютерного комплексу.


Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 - 23 верес. 2009 р., Ялта. Ч. 1 / Ред.: О.В. Глузман; Крим. гуманіт. ун-т. — Ялта, 2009. — 184 с. — укp


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч30 я431(0)


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В351922/1

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel