Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Початкова дизайн-освіта: готовність учителя до художньої праці з обдарованими учнями: монографія

В. П. Тименко, А. М. Король, Г. Л. Ліщинська-Кравець, Л. В. Оршанський, В. М. Сирота
ISBN 978-966-2249-52-2
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1235

Викладено теоретико-методичні основи новітньої технології - початкової дизайн-освіти. Розглянуто питання формування готовності до художньої праці в контексті компетентності продуктивної дизайн-діяльності (ДД). Висвітлено результати дослідження проблеми готовності майбутніх учителів початкових класів до виявлення обдарованості учнів засобами ДД (художньо-ігрового проектування). Обгрунтовано доцільність використання учителями етнічних традицій формотворення і декорування для ефективного педагогічно доцільного супроводу обдарованих дітей. Увагу приділено питанням генези, еволюції форм і стилістики в орнаментиці традиційних і сучасних декоративно-прикладних виробів, зіставлення графіки візуальних знаків та їх лексичних позначень у народних назвах, а також художнім технікам створення орнаментальних композицій у писанкарстві, вишивці та різьбленні деревини.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч489.518.3 + Ч421.220 + Щ129.05 р(4УКР)31-3


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА743439


НАПН України, Ін-т обдар. дитини. — К.: Інформ. системи, 2010. — 392 с. — Бібліогр.: 91 назв. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel