Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Обдарованість: поняття, ознаки, види, методи дослідження

Позашкільна освіта та виховання крізь призму сьогодення

Г. Пустовіт
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 809

Охарактеризовано проблеми вдосконалення змісту позашкільної освіти (ПО) та напрями його реалізації в навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів (ПНЗ) і показано необхідність створення відповідного освітньо-виховного поля, доступного кожній дитині. За результатами аналізу ефективності діяльності ПНЗ України зазначено, що вони є найбільш дієвим інститутом соціалізації дитини, її інтелектуального, духовного та фізичного розвитку. Висвітлено складне становище сучасних ПНЗ, рівень професійної підготовки їх керівників і педагогів позашкільної освіти, відсутність достатнього соціального захисту учасників навчально-виховного процесу в ПНЗ, що разом узяте негативно впливає на розвиток галузі. Виділено пріоритетні завдання усіх рівнів ПО (дотримання органами управління Закону України "Про позашкільну освіту", розширення мережі гуртків, секцій, клубів тощо, створення умов для змістовного дозвілля, забезпечення якісної ПО, підтримка обдарованої учнівської молоді, подальша підтримка та розвиток наукових товариств учнів, повне державне фінансове забезпечення Програми розвитку ПНЗ на 2010 - 2014 рр., здійснювати співпрацю ПНЗ із ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ і громадськими організаціями). Запропоновано три рівні побудови та реалізації змісту організаційно-педагогічної моделі ПО в Україні. Виділено напрями подальшого розвитку системи ПНЗ: організаційно-педагогічний, функціонально-змістовий, науково-методичний, структурно-організаційний.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч421.38


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22469


Рідна шк. — 2010. — N 3. — С. 28-32. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel