Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Підготовка вчителя до роботи з обдарованою дитиною

Педагогічні умови формування творчих умінь математично обдарованих учнів

В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 893

Наголошено на необхідності створення математично обдарованим учням можливості знаходити індивідуальні шляхи розв'язування задач, а також застосовувати знання з різних розділів певної математичної дисципліни чи інших дисциплін. Запропоновано модель предмета текстової задачі у вигляді матриці інформації, а процес розв'язування - як процес встановлення логічних зв'язків між клітинами матриці та заповнення порожніх клітин аж до отримання моделі предмета задачі у вигляді рівняння чи системи рівнянь, причому чим вищою є інтеграція знань з різних навчальних дисциплін загалом, тим більш органічною складовою особистості вони стають. Наведено схему видів інтеграції знань. Підкреслено роль емоцій у формуванні творчих здібностей.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч421.220 + Ч426.24


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22469

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel