Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Порівняльна педагогика

Організація навчання обдарованої молоді у Німеччині другої половини XX століття

Ю.О. Пивовар
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 839

Проведено цілісний ретроспективний аналіз проблеми організації навчання обдарованої молоді у Німеччині другої половини XX століття. Виявлено витоки становлення ідеї педагогічної підтримки обдарованих у Німеччині, а також науково обгрунтовано три етапи розвитку організації навчання обдарованої молоді Німеччини даного періоду: перший етап - 1950-ті рр. - 1964 р., другий етап - 1965 - 1988 рр. та третій етап - 1989 - 1999 рр. На підставі аналізу історико-педагогічної літератури та широкого кола офіційних документів узагальнено й охарактеризовано зміст, форми та методи навчання обдарованої молоді у практиці середньої та вищої школи Німеччини даного періоду; виокремлено напрями діяльності приватної ініціативи у даній галузі. Визначено прогностичні тенденції та можливості творчого використання прогресивних теоретичних ідей і практичного досвіду Німеччини щодо організації навчання обдарованої молоді у період реформування сучасної української системи освіти.


автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ю. О. Пивовар; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч33(4НІМ)63/64 + Ч311.220


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА378498

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel