Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Психологічні аспекти обдарованості

Актуальні проблеми психології

Ред.: В.О. Моляко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1170

Проаналізовано творчість як предмет наукового дослідження. Розглянуто методологічні питання розвитку творчого потенціалу особистості, а також питання формування стратегії аналогізування у контексті структурування знань. Визначено динаміку самооцінки творчих здібностей учнів в учбово-творчій діяльності. Висвітлено проблему регуляції навчальної діяльності за умов переходу до кредитно-модульної системи навчання. Описано особливості формування візуальної медіа-культури особистості, психологічні особливості розвитку особистісно-мотиваційної сфери інтелектуально-обдарованих підлітків. Розкрито теоретико-методичні засади визначення взаємозв'язку когнітивних та особистісних чинників розвитку обдарованості. Наведено результати дослідження трансформації стратегії розв'язування конструктивно-технічних задач.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю984.51 + Ю983.724 + Ч421.220


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж71144

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel