Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Порівняльна педагогика

Закордонний досвід забезпечення роботи з обдарованими дітьми

М. С. Гальченко, В. В. Волик, М. М.
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 898

Висвітлено досвід роботи з обдарованими дітьми (ОД) у закордонних країнах, форми діяльності щодо виявлення та розвитку ОД. Наведено загальну характеристику підходів до діагностики та відбору ОД у ФРН, описано домінуючі психолого-педагогічні методи у роботі з ОД. Проведено порівняльний аналіз державної політики у роботі з обдарованою молоддю США та Канади.


монографія / М. С. Гальченко, В. В. Волик, М. М. Міленіна, І. О. Кільдяшова, А. Б. Сагалакова, К. О. Перцева; Ред.: В. М Титов; НАПН України, Ін-т обдар. дитини. — К.: Інформ. системи, 2010. — 314 с. — ISBN 978-966-2249-48-4. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч421.220(4/8) + Ю983.724


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА743615

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel