Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Обмін досвідом. Вчителі про свою роботу.

Етновиховний простір сучасних закладів освіти в умовах глобалізації: стан і перспективи

р. наук.-практ.
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 909

Проаналізовано розвиток суспільного дошкільного виховання на Волині на початку ХХ ст. Розглянуто питання національного виховання дітей та молоді Галичини міжвоєнної доби в дослідженнях представників наукової школи Б. Ступарика. Розкрито проблему удосконалення професійної культури педагога у науковому доробку професора Р. Скульського. Описано етнографічні особливості професійної підготовки фахівців галузі дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми, ціннісно-виховну функцію мистецтва в контексті формування духовності полікультурної особистості. Висвітлено теоретико-методологічні засади діяльності вчителя музики початкових класів. Визначено рівень толерантності школярів як показник соціокультурних змін.


матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15 - 16 квіт. 2010 р., Хмельницький / Ред.: В.В. Грещук; Н.В. Лисенко. — Івано-Франківськ, 2010. — 191 с. — (Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. Педагогіка; Вип. 30). — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч313(4УКР) я431(0)


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68932/пед.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel