Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Діагностика обдарованості

Діагностика рухової обдарованості людини за показниками розвитку силової витривалості

І. А. Жосан
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1009

Вперше визначено нормативи оцінювання розвитку рухових здібностей хлопців і дівчат віком 13 - 17-ти років за 5, 9 і 12-бальними сигмовидними шкалами. Зроблено оцінювання порогових значень високого фенотипічного виявлення силових здібностей та рухової обдарованості, що можуть бути використані в системі спортивного відбору. Запропоновано інтегративні показники визначення особливостей розвитку силової витривалості людини. Рекомендовано розрахунок їх здійснювати відносно маси тіла та сумарної товщини шкіряно-жирових складок. З використанням методу близнюків визначено генетичні особливості розвитку статичної і динамічної силової витривалості. Показано прогностичну значимість силової витривалості в системі спортивного відбору. Доповнено дані щодо концепції і класифікації рухової обдарованості людини та генетичних особливостей розвитку здібності до силової витривалості людини. Розширено уявлення про технологію діагностики спортивної обдарованості дітей і молоді.


автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / І. А. Жосан; Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2011. — 22 с. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч511.483.1


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА378727

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel