Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Психологічні аспекти обдарованості

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр.

Ред.: В. І Судаков
ISBN 978-966-171-394-8
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 931

Висвітлено методологічні проблеми застосування особистісних запитальників у контексті побудови інструментів особистісної діагностики та соціально-когнітивної теорії. Розглянуто питання використання комп'ютерних технологій у розвитку візуальної креативності підлітків, становлення професійної ідентичності творчо обдарованої особистості. Розкрито передумови, складові та основні етапи творчої самореалізації особистості, науково-психологічні передумови формування концепції індивідуальності І. О. Сікорського. Викладено підходи до вивчення психології духовності на підставі аналізу творення емоційних переживань особистості, теоретико-методологічні підходи до визначення феномену її емоційного інтелекту. Увагу приділено проблемі предмету психології в контексті методологічних рефлексій Л. С. Виготського.


Спецпроект: \"Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність\" з нагоди 85-ї річниці від дня народж. фундатора вітчизн. іст.-психол. науки В. А. Роменця. Т. 1. Методологічні проблеми психології. Психологія творчості / Ред.: В. І Судаков; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: Логос, 2011. — 206 с.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю9 в. я43 + Ю945 я43


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В353236/1

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel