Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Соціально-педагогічні умови розвитку творчої обдарованості студентської молоді у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу

І.Г. Карпова
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 963

Запропоновано модель позанавчальної діяльності з розвитку творчої обдарованості (ТО) студентської молоді в мистецькій студії. Висвітлено соціально-педагогічні умови розвитку ТО молоді у ВНЗ. Удосконалено зміст і форми позанавчальної діяльності з розвитку ТО у ВНЗ засобами студійної діяльності. Наведено методику педагогічного оцінювання рівня сформованості показників ТО студентської молоді. Запропоновано навчально-методичний комплекс для забезпечення розвитку ТО студентів у позанавчальній діяльності ВНЗ.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч481.220 + Ч481.385


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:


автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel