Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Підготовка вчителя до роботи з обдарованою дитиною

Соціальна педагогіка

С.С. Пальчевський
ISBN 96-351-020-X
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1341

Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. — К.: Кондор, 2005. — 560 с. — укp.

Розкрито зміст поняття соціальної педагогіки, визначено її функції та завдання. Наведено психолого-педагогічні методи соціалізації, спрямовані на гармонізацію особистісних і загальносуспільних інтересів. Досліджено проблеми сучасної віктимології та зарубіжний досвід реалізації соціально-педагогічної діяльності. Розглянуто мікро-, мезо- та мегачинники соціалізації та їх вплив на формування екопсихологічної системи особистості. Наведено методики та технології здійснення соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями осіб - молодим подружжям, дітьми раннього дитячого та дошкільного віку, учнями загальноосвітніх навчальних закладів, а також з підлітками, схильними до правопорушень та дітьми шкільного віку з неблагополучних сімей у мікрорайонах, навчальних закладах інтернатного типу, притулках і дитячих будинках. Визначено зміст роботи соціального педагога з молодими інвалідами, хворими та обдарованими учнями. Проаналізовано особливості здійснення соціалізації молодих фахівців у процесі їх підготовки до трудової діяльності. Розглянуто питання соціально-педагогічної підтримки в'язнів у пенітенціарних установах. Визначено автосугестопедичні засади формування особистості соціального педагога як фахівця.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч312 я73


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА663594

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel