Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Система оцінки рухової обдарованості хлопчиків 7 - 10 років

Н.Г. Огієнко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1000

Вивчено стан рухової функції та запропоновано критерії для визначення рухової обдарованості дітей з урахуванням віку. Розроблено методику комплексної оцінки рухової обдарованості хлопчиків 7 - 10 років, яка включає розробку диференційованих оціночних шкал з урахуванням типу статистичного розподілу результатів шляхом їх нормалізації, а також формування інтегрального показника обдарованості. Визначено надійність запропонованої системи оцінки.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч421.354


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:


Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту / Н.Г. Огієнко; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel