Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

Організація та зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2008 - 2009 навчальному році:

Упоряд.: В.Я. Ястребова
ISBN 978-966-8758-87-4
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1021

Наведено методичні рекомендації управлінцям, методичним службам Запорізької області та педагогічній громаді щодо покращання організації навчально-виховного процесу. Висвітлено положення про моніторинг діяльності загальноосвітнього навчального закладу нового типу (гімназії, ліцею, колегіуму) щодо реалізації галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008 - 2010 рр. Проаналізовано досвід реалізації завдань державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю в діяльності науково-дослідницької лабораторії КЗ "ЗОІППО" ЗОР. Розкрито психолого-педагогічні аспекти організації навчально-виховного процесу за умов реалізації гуманістичної освітньої парадигми. Розглянуто питання оновлення технології організації методичної роботи з учителями початкових класів на регіональному рівні, а також проектування й реалізації акмеологічної програми розвитку та саморозвитку управлінської майстерності керівника закладу освіти. Наведено рекомендації учителям української мови та літератури, математики, біології, географії, економіки, хімії, фізики й астрономії щодо організації навчально-виховного процесу.


Упр. освіти і науки Запоріз. обл. держ. адмін., Комун. закл. \"Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти\" Запоріз. облради. — З.: ЛІПС, 2008. — 296 с. — Бібліогр.: с. 252. — ISBN 978-966-8758-87-4. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч424(4УКР-4ЗАП) + Ч421.46 р


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В350962

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel