Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали періодичних видань

Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України

Ред.: С.Д. Максименко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 952

Висвітлено теоретичні засади психології особистості, психолого-педагогічні передумови готовності до ризику у підлітків. Описано психологічні складові віктимної поведінки особистості. Проаналізовано особливості адиктивної поведінки у сімейному вихованні, взаємозв'язок креативності та самоефективності в юнацькому віці. Розкрито вплив реклами на когнітивну сферу особистості. Визначено вікову динаміку розвитку креативних здібностей, феномен депривації у контексті проблем генетичної психології. Розглянуто проблему виявлення інтелектуальної обдарованості у підлітків.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю9я54(4УКР)2


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70582

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel