Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали періодичних видань

Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Вип. 24

Ред.: С.Д. Максименко
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 767

Висвітлено теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти актуальних психологічних проблем, зокрема, структуру особистості як цінності в генетичному аспекті, викладено психологічний підхід до читання як специфічної форми комунікативно-пізнавальної діяльності. Розглянуто проблему пошуку оптимальних умов розвитку індивідуальності дитини та питання розробки норм індивідуальної саморегуляції учнів, а також проблему формування вмінь самоконтролю у процесі творення наукового тексту. Проаналізовано психологічні чинники розвитку креативності обдарованої особистості на різних вікових етапах, особливості розвитку технічної обдарованості в юнацькому віці.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю9я54(4УКР)2


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70582

IOD © 2007-2020  ::  powered by mel