Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Обдарованість: поняття, ознаки, види, методи дослідження

Навчання, виховання і розвиток обдарованої особистості: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр.

Уклад.: О. М Сергійчук
ISBN 978-966-8906-38-1
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 934

Розкрито сутність, основні ознаки та прояви обдарованості на різних етапах вікового розвитку особистості. Проаналізовано досвід діяльності інноваційних закладів щодо навчання обдарованих дітей (ОД). Розглянуто проблеми формування інтернет-адиктивної поведінки особистості у процесі навчання. Охарактеризовано психологічні властивості когнітивних стилів у студентському віці. Розкрито актуальні проблеми соціалізації ОД. Увагу приділено осоливостям підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання тренінгових технологій у процесі навчання ОД, організаційно-науковому забезпеченню розвитку обдарованості в інтегративних процесах освіти та науки, вихованню лідерських якостей обдарованої молоді.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч311.220 я431(4УКР)3


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС50310

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel