Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості

В.М. Волощук, І.С. Волощук
ISBN 978-966-660-4*96-8
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1082

Викладено концептуальні підходи до визначення сутності обдарованості та методичної реалізації методологічних засад діагностики інтелектуальної обдарованості (ІО). Висвітлено результати вивчення людського інтелекту, описано природу здібностей ІО, визначено місце творчої компоненти в структурі ІО особистості. Розглянуто методи визначення інтелектуальних здібностей, обгрунтовано типологічні характеристики ІО індивідів. Запропоновано концепцію обдарованості в контексті розумової, духовної та енергетичної сфер особистості, а також методичні підходи її діагностики.


Ін-т обдар. дитини АПН України. — К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2009. — 167 с. — Бібліогр.: 279 назв. — ISBN 978-966-660-4*96-8. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю937.24с


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА715510

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel