Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

Методика навчання обдарованих дітей іншомовного спілкування

Н. В. Кузнецова
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1079

Розглянуто методику розробки програм для навчання обдарованих дітей іншомовного спілкування, в основу яких повинні бути покладені наступні принципи: комунікативна спрямованість навчання, у чотирьох його видах: аудіюванні, читанні, говорінні, письмі; автономія учня і його професійного зростання; наступність; послідовність; спіралеподібна прогресивність; інтегративність; розвиток особистості; індивідуалізація й гуманізація навчання. З огляду на зарубіжний досвід викладання іноземних мов висвітлено такі форми навчання обдарованих дітей: прискорене навчання; збагачене навчання; розподіл за потоками, сетами, бендами; створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей. Особливу увагу в авторській програмі "Компаративний аналіз культури англомовних країн і України" приділено методу проектів як одному із підходів до формування й розвитку автономності учня від викладача в процесі вивчення предмета, сутністю якого є моделювання ситуації реального життя, де поєднуються: вербальні та невербальні засоби спілкування, візуальна та звукова репрезентація подій і ситуацій. Висвітлено особливості проектного методу: робота в малих групах, виконання завдань, які виходять за межі навчальної програми; природна інтеграція, варіанти проектів, їх комунікативна орієнтованість.


Наука і освіта. — 2010. — N 2. — С. 171-176. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч421.220 + Ш12-911.33 + Ш12-912.33


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16225

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel