Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали періодичних видань

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету

Чернiвецький нацiональний iнститут iм.Ю.Федьковича
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 763

Розкрито евристичну роль аналогії та феномен творчості в науковому пізнанні, поняття містичної інтуїції та його пізнавальні можливості. Розглянуто місце людини в сучасній картині світу, місце православ'я в сучасному християннстві, наведено стислу характеристику моделей церковно-державних відносин. Висвітлено питання нормативно-правового регулювання соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти. Охарактеризовано народно-педагогічні засоби морального виховання підростаючого покоління, методи соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей, соціальної роботи з неблагополучними сім'ями. Значну увагу приділено питанням формування здорового способу життя дітей та ролі сім'ї, педагогічних працівників, учителів фізичного виховання, засобів масової інформації у даному процесі. Висвітлено розвиток теорії дистанційного навчання у світовій педагогіці. Розглянуто питання соціалізації молоді за умов поширення мережі Інтернет.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю0 я431(4УКР-4ЧЕН-2Ч)3 + Ч30 я431(4УКР)3


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА729750

IOD © 2007-2020  ::  powered by mel