Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Літературні династії як науково-теоретична проблема (на матеріалі родини Косачів-Драгоманових)

Г. М. Стасюк
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1053

Запропоновано методологічну парадигму дослідження обдарованих родин на підставі загального культурно-антропологічного підходу з трьома складовими - історичною, психологічною та генетичною. З'ясовано соціальний модус явища та його психічну субстанціональність. Простежено вплив спадкових здібностей на кристалізацію індивідуальностей письменників-родичів. Актуалізовано династичний підхід щодо вивчення літератури, який експлікує духовну складову історичного та культурного буття нації.


автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Г. М. Стасюк; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. — К., 2010. — 20 с. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш400.19 + Ш5(4УКР)5-4 Косачі-Драгоманови


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА375669

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel