Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Підготовка вчителя до роботи з обдарованою дитиною

Лекції з педагогіки

Упоряд.: І.М. Богданова
ISBN 966-95556-9-8
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 999

Наведені загальні основи педагогіки, розкриваються її предмет та завдання, головні категорії, методи педагогічних досліджень, основні закономірності, вікові та індивідуальні особливості розвитку дитини. Розглядається особистість учителя сучасної школи, система освіти в Україні, закон про освіту, концепція педагогічного виховання, педагогічний процес як система і педагогічні технології виховання та навчання. Висвітлюються загальні положення теорії навчання: дидактичні основи процесу навчання, закономірності, принципи, методи і засоби навчання, види і форми організації навчання. Містяться основні положення сутності процесу виховання, принципи виховання згідно з концепцією національного виховання, його головні методи та види. Багато уваги приділяється моральному вихованню та самовихованню, патріотичному вихованню та формуванню культури міжнаціональних відносин, роботі з обдарованими дітьми, а також особливостям виховання "трудних підлітків". Розглянуті основні напрямки роботи класного керівника, його провідна роль у розвитку дитячого самоврядування. Пропонуються нариси з історії педагогіки, які характеризують питання педагогічної культури стародавньої Греції та Риму, освіти та виховання у епоху середньовіччя та Відродження, педагогічних поглядів просвітян Нового часу. Велика увага приділяється розвитку української педагогічної думки з часів Київської Русі і до кінця ХІХ ст.


Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 1999. — 191 с. — ISBN 966-95556-9-8. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч489.511.215


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА590700

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel