Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Автореферати і монографії

Критерії спортивного відбору дітей і підлітків за показниками розвитку психомоторних здібностей

Н.Г. Чекмарьова
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1024

Визначено критерії спортивного відбору дітей і підлітків за показниками розвитку психомоторних здібностей. За результатами проведеного експериментального дослідження встановлено особливості онтогенетичного розвитку певних психомоторних здібностей, а саме: до просторової орієнтації, сприйняття та диференціації часу, до сприйняття та диференціації силових параметрів рухів і відчуття їх ритму. Визначено нормативи оцінювання розвитку психомоторних здібностей дітей віком 7 - 14-ти років за 7, 9 і 12-бальними сигмальними шкалами. Оцінено порогові значення фенотипічного прояву психомоторних здібностей і психомоторної обдарованості, що можуть бути використані в системі спортивного відбору. Досліджено асоціативні взаємозв'язки між показниками психомоторики та дерматогліфікою рук хлопців. Визначено дерматогліфічні маркери пальців і долонь рук, рекомендовані для використання у системі генетичного прогнозу. Визначено показники рівня розвитку психомоторних здібностей у спортсменів високого класу (чоловіків ігрових і швидкісно-силових видів спорту та жінок ігрових видів).


Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Д., 2009. — 20 с. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч51ф21(4УКР)18 + Ю983.511-724


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel