Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Інноваційні технології в роботі з обдарованими дітьми

Концептуальні засади розвитку шкільної математичної освіти

Матеріали обл. наук.-практ. конф. 26 верес. 2004 р.
ISBN 966-8130-33-2
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 927

Розлянуто актуальні проблеми вивчення математики у середній загальноосвітній школі на основі аналізу рівня знань абітурієнтів. Визначено основні принципи педагогічної діяльності, що підвищують якість знань та розвивають розумові здібності учнів. Наведено методичні рекомендації щодо впровадження дидактичних ігор на уроках математики. Висвітлено досвід використання особистісно-орієнтованого підходу під час вивчення навчальної дисципліни в середній загальноосвітній школі. Показано роль самостійної роботи у формуванні особистості учня. Розроблено посилювально-корекційну модель роботи з обдарованими дітьми та засоби активізації розумової діяльності школярів на уроках математики. Розглянуто методи інтерактивного навчання та особливості його організації у малих групах. Представлено сучасні інноваційні та інформаційні технології навчання математики. Розроблено методику використання навчальних комп'ютерних програм у загальноосвітніх навчальних закладах.


Матеріали обл. наук.-практ. конф. 26 верес. 2004 р. / Упр. освіти і науки Чернів. облдержадмін., Обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. {Чернівці}. — Чернівці: Черемош, 2004. — 250 с. — ISBN 966-8130-33-2. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: В1 р21 я431(4УКР)


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА664438

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel