Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Психологічні аспекти обдарованості

Здібнісна природа інтелектуальної обдарованості

В. Волощук, І. Волощук, В. Шепотько
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1496

З позицій феномену "психічна функція" розглянуто місце здібностей у психологічній структурі людської обдарованості. Акцентовано увагу на розкритті змісту поняття "здібності". Визначено "здібності" як властивості функціональних систем, які реалізують пізнавальні та психомоторні процеси, що мають індивідуальну міру вираження, яка виявляється в успішності та якісній своєрідній діяльності. Наведено ознаки, за якими визначаються здібності. Зазначено, що розвиток здібностей відбувається за спіраллю: реалізація можливостей, які надає здібність даного рівня, відкриває перспективи для розвитку здібності вищого рівня. Розкрито чинники, що впливають на розвиток здібностей, зокрема, зв'язок між здібностями й уміннями, функціональну специфіку різних модальностей чутливості. Виокремлено відмінності між навичками та здібностями, протиріччя між здібностями та схильностями. Виявлено роль задатків у розвитку різних здібностей. Зіставлено здібності, як індивідуально-психологічні особливості, з категоріями "одиничне" і "загальне". Констатовано, що обдарованість як індивідуально-своєрідне поєднання здібностей співвідноситься з конкретною діяльністю, тому для її класифікації необхідно враховувати психологічний аналіз відповідних видів діяльності.


Ключ. слова: здібності, обдарованість, уміння, навички, схильності, задатки, категорії ДодиничнеФ і ДзагальнеФ


Рідна шк. — 2009. — N 11. — С. 33-38. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю937.24


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж22469

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel