Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Обдарованість: поняття, ознаки, види, методи дослідження

Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття

Ред.: Д. В Чернілевський.
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 999

Обгрунтовано педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання в іншомовній підготовці майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби. Проаналізовано культурологічну складову управлінської діяльності керівника навчального закладу, духовну взаємодію як унікальне педагогічне явище в формуванні духовно-моральних якостей особистості. Розкрито соціально-педагогічні аспекти навчання обдарованих студентів у ВНЗ. Увагу приділено креативності як невід'ємному компоненту інтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у ВНЗ. Розглянуто питання підготовки майбутніх педагогів гуманітарного профілю до діяльності за умов полікультурного освітнього простору. Описано інтерактивні технології у формуванні творчої особистості майбутнього фахівця.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч311я43


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж73949

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel