Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Матеріали періодичних видань

Вісник Запорізького національного університету

Ред.: Л.І. Міщик.
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 987

Проведено педагогічний аналіз концепцій сімейного виховання А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського. Розглянуто проблему управління процесом особистісного розвитку учня, питання педагогічної підготовки в контексті сучасних вимог до професійної готовності учителів, формування готовності студентів до управління навчально-пізнавальною діяльністю (НПД) учнів як передумови ефективної діяльності вчителя, контролю навчальних досягнень студентів за умов кредитно-трансферної системи навчання. Висвітлено тенденції розвитку соціального виховання в сучасній науці. Визначено шляхи підвищення активності НПД студентів, фактори їх стимулювання до навчальної діяльності, вплив рівня сформованості інформаційної культури на успішність. Описано систему педагогічних умов соціалізації обдарованих учнів, модель формування конфліктологічної компетентності соціального педагога за умов магістратури. Розкрито специфіку навчання іноземній мові студентів технічних ВНЗ.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч30 я54(4УКР)3


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69658/пед.н.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel