Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Підготовка вчителя до роботи з обдарованою дитиною

Акмеологія - наука XXI століття

Ред.: В. О Огнев'юк
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 1060

Розглянуто питання розвитку в освіті ВНЗ акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця. Розкрито сутність, зміст і структуру педагогічного професіоналізму як акмеологічної категорії, акмеологічні засади професійного становлення викладачів педагогіки та методики початкової освіти, підготовки керівників навчальних закладів (НЗ) до впровадження освітніх інновацій. Викладено акмеологічні підходи до визначення сутності педагогічної обдарованості, вивчення психологічної компетентності керівників загальноосвітніх НЗ щодо подолання професійних криз. Висвітлено досвід і перспективи та передумови розвитку акмеологічного середовища для підготовки педагога-професіонала. Описано акмеологічні технології особистісно-професійного зростання майбутніх психологів. Визначено шляхи підвищення акмеологічної спрямованості професійної підготовки студентів-магістрантів. Проаналізовано досвід впровадження акмеологічних ідей у педагогічну практику.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю952.2я431(0) + Ч311.328я431(0)


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС51097


Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 17 - 18 лют. 2011 р., Київ / Ред.: В. О Огнев\'юк; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Укр. акад. акмеол. наук. — К., 2011. — 229 с. — укp.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel