Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Психологічні аспекти обдарованості

Наукові записки Національного університету "Острозька академія"

Ред.: І.Д. Пасічник
http://www.nbuv.gov.ua

Кількість переглядів: 991

Висвітлено нові парадигми у формуванні ціннісних орієнтацій молоді. Розглянуто проблему ціннісних орієнтацій у психології, формування цінностей у молодіжному середовищі. Описано особливості ціннісних орієнтацій творчо обдарованих підлітків. Розкрито індивідуально-типологічні передумови ціннісних пріоритетів особистості. Акцентовано увагу на сучасних проблемах спілкування школярів з позиції християнських цінностей. Визначено критерії рівня сформованості національної самосвідомості особистості, психологічні чинники формування моральної поведінки школярів. Проаналізовано вплив соціальних та наукових чинників на моральне виховання американських школярів в епоху прогресивізму, вплив взаємодії у системі викладач - студент на особистісне становлення майбутного вчителя. Висвітлено сучасні тенденції розвитку психологічної культури вчителя початкової школи, взаємодію вчителя та учня як основу розвитку моральних цінностей.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю9я54(4УКР)3 + Ч30я54(4УКР)


Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69992/Психол.пед.

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel