Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Книги

Порівняльна педагогіка

Сбруєва А.А.
http://cls.ks.ua/index.php?menu=2_3

Кількість переглядів: 4080

Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів педагогічних вузів,"учителів, аспірантів. Розкриті питання історичного розвитку порівняльної педагогіки як науки, проблеми детермінованості освітніх процесів економічними, політичними та соціальними чинни¬ками; новітні тенденції розвитку системи безперервної освіти в провідних розвинених країнах світу та в Україні; інтеграційні процеси в освітній сфері в європейському регіоні та в глобальному вимірі; проблеми диференціації та стандартизації освіти в централізованих та децентралізованих освітніх системах; проблеми пошуку шляхів ефективної соціалізації особистості в умовах шкільного навчання.

Навчальний посібник. - 2-ге вид., стер. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 320 с

IOD © 2007-2022  ::  powered by mel