Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Інноваційні технології в роботі з обдарованими дітьми

Освітні технології: креативний підхід

А.І.Сологуб, О.Є.Остапчук

Кількість переглядів: 2922

У буклеті пропонуються освітні технології творчо обдарованих учнів середніх навачальних закладів, які сформувалися у авторів у результаті науково-практичної діяльності протягом більше ніж двох десятиліть. Вони розроблені на засадах гуманістичної психології та на основі авторської Концепції креативної освіти, шо узгоджується з положеннями основних документів про освіту творчо обдарованих учнів. В процесі впровадження технологій останні авторами постійно вдосконалювалися і водночас поступово формувалися їх особисті наукові школи, в яких об'єднувались педагоги-дослідники і освітяни-практики, що брали безпосередню участь у їх використанні в межах українською освітнього простору.
Проблема профільного навчання нині продовжує перебувати в центрі уваги вітчизняних науковців, яка, на пашу думку, найбільш успішно може бути реалізована у креативному підході, оскільки саме він реалізується самостійним пошуком учиями-дослідмиками й задовольняє їх особисті пізнавальні інтереси. Саме цей підхід забезпечує умови створення учнем-доедідником творчого продукту діяльності через відсутність готового предметного змісту навчального курсу або теми і вимагає від нього створення нового і забезпечення власного прирощення. Особливо цінним с те, що він передбачає творчість у навчанні завдяки залученню особистості до активного дослідження, результати якого можуть бути відкриттям тих знань, які для неї є новими. Така організація профільного навчання передбачає формування дослідницької позиції учня: «позиції дослідника», що характеризується високим рівнем і широтою пошуково-дослідницької активності в ситуації невизначеності, зумовленої безкорисливою пізнавальною потребою, прагненням до самостійного «пізнання істини», схильністю до тривалих самостійних розумових зусиль у процесі пошуку невідомого. Головний мотив дослідницької поведінки учня-дослідннка - пізнавальна потреба, що і стає рушійною силою розвитку інтелекту і важливим фактором виховання творчої (креативної") особистості. Під такою розуміємо особистість, яка має внутрішні передумови (особистісні утворення,нейрофізіологічні задатки), що забезпечують її творчу активність та перетворювальну діяльність, не стимульовану ззовні (за С.О. Сисоєвою). Вона володіє творчою мотивацією, творчою психікою та творчими знаннями, митними и навичками, виявляє великий потяг до пошуку нового, оригінального, великим фондом особисто здобутих знань. Така особистість притягує до себе оточуючнх, викликає велику повагу своєю самодостатністю, якій зовсім не властиві будь-які форми споживацтва. Процес пошуку нового креатину особистість поглитнає часом в такій мірі, що вона намагаються досягти своєї мети,не рахуючись із здоров’м, а то й самим життям, виявляючи істинний альтруїзм, і таким чином - патріотичну відданість справі, Батьківщині. В історії суспільства України така особистість не завжди ним сприймалася позитивно, оскільки була непередбачувана в своїх ідеях, справах, і тому стала об’єктом переслідувань і поневірянь,знущань, а то й знищення.
Згодом суспільством здійснювалася переоцінка минулого, і їз імен відроджувалися й займали почесне місце в історії науки й суспільства.
Креатину особистість, на наш погля, очікує сьогодення нашого суспільства і маебутнє. І закономірно, що відомий гуманість, американський психолог XX століття Карл Роджерс стверджував: «Якщо и сучасному світі ми не матимемо людей, які конструктивно реагують на найменші зміни в загальному розвитку, ми можемо загинути, і це буде та піна, яку ми іаилаїнмо за відсутність творчості» . І в унісон з ним Президент Академії педагогічних наук, академік В.Кремень стверджує, що сьогодні вся освітня діяльність повинна здійснюватися виключно на засадах креативної парадигми. Нами розроблялись креативні педагогічні технології таким чином, що вся їх сукупність могла забезпечити щоденне і системне перебування учня-дослідннка в умовах творчої свободи, самотворення себе як соціально активної, фізично здорової, духовно багатої, творчої креативної особистості.
Наукова новизна нашого підходу полягає в тому, що дослідницьку діяльність учнів і педагогів автори розглядають не як одну одну із багатьох рівних складових педагогічної системи, а як її головну, що є визначальною всієї педагогічної філософії і устрою життєдіяльності навчального закладу. Дослідницька діяльність як творчість учня - це визначальний вид її у контексті всієї навчальної діяльності, що збільїігує її створювальний потенціал. Кожен вчитель, навчаючи тому чи іншому предмету, у нашому підході непрямолінійно подає будь-який зміст навчального предмету, а вчить здобувати самостійно ці знання. Таким чином, учень з об'єкту педагогічного впливу перетворюється в головну дійову особу - здобувача знань - дослідника. Нижче наводимо технології, застосування яких здійснюється в навчальному закладі в єдиній системі як «поля креативності», що грунтується на філософії «пошуку істини» співтворців учнів і педагогів дослідників.
Розробка й впровадження технологій здійснювалося на базі середніх навчальних закладів України, і в першу чергу - Криворізького гіриродничонаукового ліцею (раніше - Саксагаиською) та Навчально-виховного комплексу № 240 (раніше Саксаганського пансіону), створених авторами за участю педагогів Саксаганського району м. Кривого Рогу. Наукове керівництво а пізніше наукове консультування здійснювалося науковцями Академії педагогічних наук України (М.Д. Яр.маченко, 11.М. Буринська, СУ. Гончаренко, Ю.І. Мальований, Н.М Бібік. О. І. Ляшенкота ін.).
Починаючи з 2008 року автори продовжують вдосконалення технологій, їх впровадження і розробку нових для вищої школи в Криворізькому державному педагогічному університеті як співробітники Лабораторії освіги творчо обдарованої молоді. В майбутньому сподіваємося на співпрацю на теренах творчої педагогічної діяльності.

 ОсвТех.doc (72 Kb)  Скачано разів: 8695
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel