Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Рубрикатор

Автореферати і монографії [123] Використана література [10]
Вітчизняні правові акти [14] Діагностика обдарованості [23]
Діти Індіго [14] Електронні видання [4]
Зарубіжний досвід. Програма "Обдаровані діти" [19] Зарубіжні правові акти [3]
Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика" [20] Збірник наукових праць "Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи" [8]
Інноваційні технології в роботі з обдарованими дітьми [87] Книги [29]
Матеріали Інституту обдарованої дитини АПН України [36] Матеріали Національної академії педагогічних наук України [2]
Матеріали періодичних видань [56] Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми [61]
Науково-методичний журнал "Мистецтво та освіта" [2] Обдарованість: поняття, ознаки, види, методи дослідження [126]
Обмін досвідом. Вчителі про свою роботу. [82] Підготовка вчителя до роботи з обдарованою дитиною [58]
Порівняльна педагогика [38] Психологічні аспекти обдарованості [117]
Результати науково-дослідних робіт Інституту обдарованої дитини НАПН України [61] Статистичні і аналітичні матеріали [2]
Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" [61]
Table 'biblos.doc' doesn't exist

Матеріали Національної академії педагогічних наук України

Матеріали методологічного семінару "Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації". Частина ІI // Редакційна колегія: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. І. Ляшенко (заст. голови), Ю. І. Мальований (відп. секретар), М. І. Бурда, А. М. Гуржій, М. Б. Євтух, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, О. В. Сухомлинська.
Кількість файлів: 2    Загальній об'єм файлів: 2153256 Кб    Дата розміщення: 03-11-2014
Матеріали методологічного семінару "Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації". Частина І // Редакційна колегія: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. І. Ляшенко (заст. голови), Ю. І. Мальований (відп. секретар), М. І. Бурда, А. М. Гуржій, М. Б. Євтух, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, О. В. Сухомлинська.
Кількість файлів: 2    Загальній об'єм файлів: 2422126 Кб    Дата розміщення: 03-11-2014
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel