Логін   Пароль 
Не зареєстровані? 

Рубрикатор

Автореферати і монографії [123] Використана література [10]
Вітчизняні правові акти [14] Діагностика обдарованості [23]
Діти Індіго [14] Електронні видання [4]
Зарубіжний досвід. Програма "Обдаровані діти" [19] Зарубіжні правові акти [3]
Збірник наукових праць "Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика" [20] Збірник наукових праць "Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи" [8]
Інноваційні технології в роботі з обдарованими дітьми [87] Книги [29]
Матеріали Інституту обдарованої дитини АПН України [36] Матеріали Національної академії педагогічних наук України [2]
Матеріали періодичних видань [56] Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми [61]
Науково-методичний журнал "Мистецтво та освіта" [2] Обдарованість: поняття, ознаки, види, методи дослідження [126]
Обмін досвідом. Вчителі про свою роботу. [82] Підготовка вчителя до роботи з обдарованою дитиною [58]
Порівняльна педагогика [38] Психологічні аспекти обдарованості [117]
Результати науково-дослідних робіт Інституту обдарованої дитини НАПН України [61] Статистичні і аналітичні матеріали [2]
Щомісячний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" [61]
Table 'biblos.doc' doesn't exist

Психологічні аспекти обдарованості

Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості // Рибалка В.В.
Кількість файлів: 6    Загальній об'єм файлів: 8170863 Кб    Дата розміщення: 11-11-2015
Психологические особенности одаренного ребенка // Н.В. Белова, Е.В. Боброва, Л.И. Зверева
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 54784 Кб    Дата розміщення: 03-10-2014
Экспериментальная психология // Дружинин В. Н.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 3480576 Кб    Дата розміщення: 14-07-2014
Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для студентов // Семенюк Л.М.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 115689 Кб    Дата розміщення: 10-06-2014
Одаренные дети: особенности и сложности развития // Суднева О.Ю.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 29661 Кб    Дата розміщення: 20-05-2014
Стилевые и продуктивные характеристики способностей: типологический подход // И.В. Тихомирова
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 44823 Кб    Дата розміщення: 17-04-2014
Индивидуальный стиль и проблема личностного подхода к способностям // Сизов К.В.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 37606 Кб    Дата розміщення: 14-04-2014
Характеристика проблем одаренности // Пуховая Л.И.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 33665 Кб    Дата розміщення: 14-04-2014
Психологічні механізми соціалізації обдарованих дітей : Монографія // Лучинкіна А. І., Науменко Р. А., Яншина Т. А., Мілютіна К. Л., Міленіна М. М.
Кількість файлів: 2    Загальній об'єм файлів: 1692216 Кб    Дата розміщення: 27-02-2014
К вопросу о спобностях и отношениях дошкольника // Рыбалко Е.Ф.
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 12-12-2013
Личностные факторы в становлении одаренности младших школьников и подростков // Лезина С.В.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 86528 Кб    Дата розміщення: 12-12-2013
Эмоциональный интеллект // Гоулман Д.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 1875456 Кб    Дата розміщення: 04-12-2013
Эстетика // Людмила Царькова
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 155648 Кб    Дата розміщення: 03-12-2013
Особливості формування естетичних почуттів у дітей молодшого шкільного віку // Федорова М.А.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 73728 Кб    Дата розміщення: 03-12-2013
Акцентуированные личности // Карл Леонгард
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 808521 Кб    Дата розміщення: 12-11-2013
Психоаналитические теории личности // Геральд Блюм
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 325284 Кб    Дата розміщення: 12-11-2013
Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку // О. І. Власова
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 22-07-2013
Психологічні основи ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці // О.В. Зазимко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 22-07-2013
Дитяча обдарованість як психолого-педагогічна проблема // А. Д. Балацинова
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 22-07-2013
Педагогическая психология: схемы и тесты // Айсмонтас Б. Б.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 1178621 Кб    Дата розміщення: 19-04-2013
Психология творчества // Яков Александрович Пономарев
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 720608 Кб    Дата розміщення: 19-04-2013
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. Вип. 55 // Ред.: Т.І. Сущенко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 11-01-2013
Генетика и пределы человеческих возможностей // Ганц-Германн Дикхут
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 11-01-2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. // Ред.: В. І Судаков
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 11-01-2013
Актуальні проблеми соціалізації обдарованої дитини // Янц Наталія Дмитрівна
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 76800 Кб    Дата розміщення: 02-08-2012
Індивідуально-психологічні особливості психолінгвістичних здібностей у підлітків // Красненко Анна Едуардівна
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 54272 Кб    Дата розміщення: 02-08-2012
Основные этапы становления психологической концепции одаренности // Баграмянц М.Л.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 70656 Кб    Дата розміщення: 30-07-2012
Психолого-педагогічні вимоги до ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці // О.В. Зазимко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 30-07-2012
Рівень зрілості пізнавальної та розумової сфер як компонент психічного здоров'я // О.А. Михайлюк, Н.М. Онищук, С.І. Савчук
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 25-07-2012
Психологія творчості // Л.П. Міщиха
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 25-07-2012
Рівень психічного здоров'я учнів 7 - 11 класів відповідно до інтелектуальних здібностей // О.А. Михайлюк, С.І. Савчук
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 23-07-2012
Психологія розвитку творчо обдарованої особистості // В. В. Рибалка
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 23-07-2012
Психологічні проблеми творчості // Ред.: В.О. Моляко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 23-07-2012
Вариативность коэффициента интеллекта супертеста Г.Айзенка в зависимости от доминантного функционирования полушарий головного мозга // П.А. Цай
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 18-07-2012
Психологічний тезаурус і стиль педагогічної діяльності // В.Д. Федоров
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 18-07-2012
Психодіагностика обдарованості як засіб підвищення професійної компетентності вчителів у роботі з обдарованими дітьми // Г. Пилипчук
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 19-04-2012
Соціальне проектування та інші сучасні форми виховної роботи в школі // Н. Настенко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 10-02-2012
Психологічна допомога особистості у професійній підготовці музиканта // М. Ф. Смалько
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-02-2012
Психологічна підтримка творчості учня // Упоряд.: О. Главник
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-02-2012
Навчально-методичний комплекс дисциплiн ("Розвиток психомоторики дитини") // Укладач А.I. Шинкарук
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-02-2012
Теоретичний аналіз компенсаторної діяльності обдарованих дітей старшого дошкільного віку з обмеженими можливостями // О. О. Загребельна
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 30-11-2011
Здібнісна природа інтелектуальної обдарованості // В. Волощук, І. Волощук, В. Шепотько
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 28-11-2011
Актуальні проблеми психології // Ред.: В.О. Моляко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 28-11-2011
Життєвий шлях творчої особистості: принципи біографічного дослідження // В. Климчук, Я. Мойсієнко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 28-11-2011
Деякі особистісно-когнітивні особливості творчо обдарованих підлітків // М.М. Гнатко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 18-11-2011
Использование латерального мышления // Эдвард де Боно
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 677888 Кб    Дата розміщення: 17-03-2011
Три стороны интеллекта // Гилфорд Дж.
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 251904 Кб    Дата розміщення: 12-03-2011
О физических факторах интеллекта // Е.С. Виноградов
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 77312 Кб    Дата розміщення: 10-03-2011
Психология интеллекта // Жан Пиаже
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 28-02-2011
Гениальность и помешательство // Ломброзо Чезаре
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 2990080 Кб    Дата розміщення: 25-02-2011
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" // Ред.: І.Д. Пасічник
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 31-01-2011
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: ландшафти роботи з клієнтами // Ред.: Л.А. Найдьонова
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 18-01-2011
Психолого-педагогические условия индивидуального подхода к художественно одаренным детям старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности. // Цыбанова Татьяна Николаевнa
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 664576 Кб    Дата розміщення: 27-12-2010
Самостійне вивчення курсу "Психологія обдарованої дитини" // Н.М. Макаренко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 20-12-2010
Творчо-педагогічна діяльність В'ячеслава Палкіна в контексті хорової культури України // Ред.: Г.Я. Ботунова
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 05-11-2010
Психологічна допомога особистості у професійній підготовці музиканта // М. Ф. Смалько
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 01-11-2010
Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у студентів музичних факультетів // Чжоу Ян
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 14-09-2010
Психодиагностика интеллекта: выявление и подавление способностей, выявление и подавление способных // Поддьяков Александр Николаевич
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 73728 Кб    Дата розміщення: 15-06-2010
Развитие правого полушария // Мерили Зденек
Кількість файлів: 1    Загальній об'єм файлів: 842240 Кб    Дата розміщення: 15-06-2010
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки // Ред.: Т.І. Сущенко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 13-01-2010
Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості // В.О. Моляко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 30-12-2009
Актуальні проблеми психології // Ред.: В.О. Моляко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Актуальні проблеми психології // Ред.: В.О. Моляко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Вікова психологія // М. Савчин, І. Галян, Д. Гошовська, В. Стець, Н. Карпенко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
"Проблема" дитячої обдарованості у контексті нейрофізіологічних поглядів (концепції функціональної асиметрії мозку людини) // В.М. Брандес, О.В. Вознюк
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Проблеми загальної та педагогічної психології // Ред.: С.Д. Максименко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Актуальні проблеми психології // Ред.: С.Д. Максименко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Актуальні проблеми роботи з обдарованою молоддю // Л.О. Бондар, Н.О. Гладушина
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Вариативность коэффициента интеллекта супертеста Г.Айзенка в зависимости от доминантного функционирования полушарий головного мозга // П.А. Цай
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Вплив методів православної автотрансформації на особистісне зростання // О.О. Любченко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Духовність як основа консолідації суспільства // А.І. Комарова, В.Г. Табачівський, І.М. Кучерук, Л.П. Виговська
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Естетичні смаки і формування особистості: психологічні акценти // Н.Г. Калашник, О.А. Гнатенко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Психологічні перспективи // Ред.: В. Татенко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Психологія // Ред.: С.Д. Максименко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей // Ред.: Б.К. Остафійчук
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Завдання педагогів з формування інтелектуальних умінь учнів, що ведуть до професійного успіху // Л. Савчук
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології // Ред.: С.Д. Максименко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Интерес как мотив учебной деятельности одаренных детей // Л.М. Джуринская
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Креативність мислення при рішенні пізнавальних задач образотворчого характеру як одна з умов обдарованості учнів // Л.Т. Котлярова
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Психолого-педагогічні вимоги до ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці // О.В. Зазимко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей // Л.І. Васильченко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях // Ред.: С.Д. Максименко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Соціалізація і розвиток обдарованого молодшого учня // Л. Токарєва
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Мотиваційні основи навчальної діяльності школярів // О.В. Малихіна, О.Ю. Крюченкова, Л.В. Москалюк, К.М. Слесик
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України // Ред.: С.Д. Максименко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України // Ред.: С.Д. Максименко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України // Ред.: С.Д. Максименко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України // Ред.: С.Д. Максименко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Непсихотичні психічні розлади в учнів шкіл нового типу (клініко-психопатологічні, соціально-психологічні, психологічні закономірності формування, профілактика та корекція) // О.Ю. Табачніков
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Соціально-психологічні проблеми обдарованих дітей // З. Норинчак
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Суб'єктно-ціннісна детермінація творчої обдарованості // О.Л. Музика
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу // О.Є. Антонова
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Особливості електричної активності кори головного мозку при творчій літературній діяльності // О.П. Мотузюк
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Педагогіка та психологія // Ред.: Г.Г. Філіпчук
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Педагогіка та психологія // Ред.: І.Ф. Прокопенко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Педагогічна психологія // І.З. Головінський
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Позитивний емоційний розвиток - запорука успіху обдарованої дитини // В. Вронська
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Проблеми загальної та педагогічної психології // Ред.: С.Д. Максименко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Проблеми психології творчості та обдарованості // Ред.: В.О. Моляко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
Проблеми психології творчості та обдарованості // Ред.: В.О. Моляко
Кількість файлів: 0    Загальній об'єм файлів: 0 Кб    Дата розміщення: 09-11-2009
IOD © 2007-2022  ::  powered by mel